ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

300+ ΠΑΙΔΙΆ

Παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο όπου τα παιδιά όλων των φύλων και εθνοτήτων μπορούν να οικοδομήσουν την ταυτότητά τους.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

Με τη συμμετοχή των παιδιών και την εμπλοκή της οικογένειας στον πυρήνα.

ΙΣΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ

Τα κορίτσια αποτελούν πάνω από το 50% των συμμετεχόντων και αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΌΠΟΥΣ ΜΑΣ?

Είστε παθιασμένος πρόσκοπος με δημιουργικές ιδέες για συνεργασία; Έχετε γνώσεις ή εξοπλισμό για να μοιραστείτε; Επικοινώνησε μαζί μας στο admin@secondtree.org ή υποστήριξέ μας με δωρεές για να συνεχίσουμε το έργο μας!

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται ευγενικά από μεμονωμένες δωρεές και εταίρους χρηματοδότησης.

Πρόσκοποι πρόσφυγες

Το πρόγραμμά μας Refugee Youth Scouts έχει βοηθήσει περισσότερα από 300 παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί σε προσφυγικούς καταυλισμούς να αναπτύξουν νόημα, ρουτίνα και ταυτότητα. Αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει συνείδηση των όσων τα εκτόπισαν και συχνά δεν διαθέτουν συστήματα υποστήριξης που να βοηθούν στην επεξεργασία του τραύματός τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντικοινωνική συμπεριφορά και έλλειψη αυτοπεποίθησης, η οποία επίσης εμποδίζει τη μάθηση και τη θετική αυτοανάπτυξη να λάβει χώρα.

Το πρόγραμμα έχει αποδείξει την ικανότητά του να δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο όπου, παρά τις περιστάσεις τους, οι νέοι μπορούν να εξελιχθούν σε πρότυπα για τους συνομηλίκους τους. Το πρόγραμμα οικοδομεί τρεις βασικές αξίες στα παιδιά: ομαδική εργασία, συγκέντρωση και σεβασμό.

Οι αρχηγοί των ομότιμων προσκόπων αναλαμβάνουν την ευθύνη της ομάδας και εκπαιδεύονται για να υποστηρίζουν τις συνεδρίες και να υλοποιούν δραστηριότητες. Υποστηρίζονται από την ομάδα των εξειδικευμένων εθελοντών μας, οι οποίοι καθοδηγούν το πρόγραμμα και παραδίδουν καθημερινά μαθήματα αγγλικών, υποστήριξη για το διάβασμα στα ελληνικά και εργαστήρια σε δύο προσφυγικούς καταυλισμούς.

Τα Σαββατοκύριακα, οι συμμετέχοντες πηγαίνουν σε εκδρομή έξω από τον καταυλισμό για να εξερευνήσουν την τοπική περιοχή και να αρχίσουν να αναπτύσσουν την αίσθηση του ανήκειν και της εξοικείωσης με τη νέα τους κοινότητα.

Οι οικογένειες συμμετέχουν και παρακολουθούν τακτικά συναντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα και τη συμμετοχή του παιδιού τους. Αυτή η επένδυση στην εμπλοκή της κοινότητας έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης, οι οποίοι έχουν πολύ πρακτικά οφέλη (π.χ. τα κορίτσια αποτελούν πλέον πάνω από το ήμισυ των συμμετεχόντων!).